edrioasteroides - nome masculino

e·dri·o·as·te·roi·des

singular-
pluraledrioasteroides

Flexiona como : migas